image-168108-Intrusion_001.w640.png

Alarmsysteem


Alarmsystemen vandaag detecteren niet enkel alarmen afkomstig van inbraakdetectoren, maar ook van branddetectoren.
Een alarmsysteem doet geen afbreuk aan uw leefgewoontes maar verhoogt het comfort en het veiligheidsgevoel.

Meer en meer bedrijven en woningen beschikken over en goed uitgerust netwerk. Hiervan maken we gebruik voor doormeldingen naar de meldkamer en de smartphone. Door gebruik te maken van de meest geavanceerde communicatietechnieken kunnen we met het sturen van een SMS bericht de status controleren van het alarmsysteem. We kunnen het alarmsysteem in- en uitschakelen vanop afstand. Het bedienen van andere toestellen is ook mogelijk, zoals het openen van de elektrische garagepoort of toegang, het aansteken van buitenverlichting,.......

Zoals u merkt haalt u met een alarmsysteem niet enkel een beveiligsysteem in huis maar een waar stuk technologie.

Belgische wetgeving.

Begin jaren 90 werd in België de wet op de Beveiligingsondernemingen, Bewakingsondernemingen en Privédetectives van kracht.
Het concipiëren, plaatsen en onderhouden van alarmsystemen mag enkel uitgevoerd worden door erkende beveiligingsondernemingen.

De erkenning wordt verleend door het Ministerie van Binnenlandse zaken na het doorlopen van een moraliteitsonderzoek en het indienen van een dossier. Erkenningen en getuigschriften dienen om de vijf jaar hernieuwd te worden

De laatste jaren worden de Beveiligingsondernemingen onderworpen aan héél grondige controles en worden ook de niet erkende ondernemingen aangepakt.

Bij een alarmsysteem geplaatst door een niet erkende onderneming loop je als eindgebruiker het gevaar op een boete dit na een alarm met politie interventie of bij een routinecontrole.
De niet erkende onderneming beschikt ook niet over de nodige verzekeringen.

INCERT Inbraak

INCERT erkende installateur doorlopen een bijkomende keuring door een extern keuringsorganisme. Hierbij wordt gecontroleerd of de onderneming de installatie van alarmsystemen uitvoert volgens de technische nota T015 deel 2 ook wordt de administratie doorgelicht.

Het keuringsorganisme staat in voor de jaarlijkse controle en maak zijn verslag over aan de bevoegde diensten.
Een INCERT erkende onderneming zal uw installatie uitvoeren volgens de richtlijnen van de verzekering en zal dienaangaande een attest hiervoor uitreiken.

ESA bvba

We zijn reeds 25 jaar actief bezig met beveilig van privéwoningen, bedrijven en KMO’s. Na een risicoanalyse die besproken wordt met de klant maken we een beveilig plan op. Zo hebben we onze medewerking ook al mogen verlenen aan vrij complexe dossiers.
Onze expertise doen we op door continue bijscholing en door het bestuderen van de modus operandi.

UTC Fire & Security
image-167705-ibz.jpg
image-167704-f1d64c8ce59044d59253eb1e38a88237.png